Przedsiębiorca uzyskał‚ subwencję finansową w ramach programu rządowego udzieloną przez PFR SA.